O książce

„Marcina Lutra myśli (nie)znane” (format B5) jest zbiorem 63 cytatów zebranych na 104 stronach wydanym z okazji Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Moja publikacja ma w zamyśle spełniać następujące cele:


1.       Przypomnienie Jubileuszu 500-lecia Reformacji w 2017 roku Czytelnikom niezależnie od wieku, płci i stopnia wykształcenia.
2.       Zbiór autentycznych a nie legendarnie przypisywanych myśli Marcina Lutra w oparciu o ich obecność w Edycji Weimarskiej (Weimarer Ausgabe) z lat 1883-1929. Dotyczy to również cytatów przywołanych z innych źródeł bibliograficznych.
3.       Rozpowszechnienie w ogólnej świadomości używanych zwrotów i powiedzeń autorstwa Doktora Marcina Lutra w języku polskim na co dzień.
4.       Na polskim rynku wydawniczym istnieją liczne biografie Odnowiciela Kościoła z Wittenbergi, opracowania jego dzieł – brakuje zwięźle zebranych najpopularniejszych jego myśli. Moja publikacja ma wypełnić tym samym lukę na rodzimym rynku księgarskim.
5.       Dzięki Honorowemu Patronatowi:
A)     Podniesienie rangi, prestiżu książki,
B)      Znalezienie wspólnej płaszczyzny działań z osobami znanymi, będącymi autorytetami w swojej dziedzinie, na rzecz świadomego używania poszczególnych zwrotów i wyrażeń w języku polskim,
C)      Realizacja upowszechnienia w świadomości społecznej Jubileuszu 500-lecia Reformacji,
D)     Spontaniczne tworzenie swoistej płaszczyzny ekumenicznej na rzecz porozumienia chrześcijan i wyznawców innych religii lub też osób niezwiązanych z żadnym wyzwaniem w wymiarze osiągnięć ruchu reformacyjnego na polu językowym.
6.       Promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce.
7.       Edukacja o roli czytania książek w życiu społecznym naszego kontynentu.
8.       Aktywne działanie na rzecz ruchu ekumenicznego w obrębie protestantyzmu, dialogu z kościołem katolickim, wyznaniami niechrześcijańskimi i ateizmem w wymiarze filozoficznym i językoznawczym.
9.       Dzięki stronom (blog, facebook) projektu:
a)      Uwydatnienie dokonań ruchu reformacyjnego w przestrzeni językowej, społecznej, ekonomicznej itp.,
b)      Opisanie wydarzeń historycznych (np. Sejm Rzeszy w Wormacji, obwieszczenie 95 tez itd.) w oparciu o prawdziwe a nie legendarne źródła historyczne,
c)       Wzrost zainteresowania historią powszechną poprzez cykl Ciekawostka reformacyjna, Gotujemy z Lutrem,
d)      Realizacja celów statutowych numer 2 i 3 dzięki cyklowi Cytat na weekend, ukazującym się w każdy piątek (najczęściej przedpołudniem),
e)      Podanie do wiadomości publicznej treści 95 tez z 31 października 1517 dzięki cyklowi Teza Miesiąca,
f)       Przybliżenie sylwetki Ojca Reformacji w XVI wieku, Marcina Lutra, nie tylko jako teologa, ale przede wszystkim jako filozofa, przyjaciela, ojca…
g)      Prezentacja Osób Współtworzących projekt-książkę, Honorowych Patronów,
h)      Przekonanie potencjalnych Honorowych Patronów do poparcia mojego pomysłu,
i)        Pozyskanie jak największej liczby Darczyńców, chcących wesprzeć finansowo wydanie i promocję książki,
j)        Informowanie o Kościele Ewangelicko-Augsburskim (w tym w Polsce) – zarys  teologii ewangelickiej (podstawowe prawdy wiary…), słynni polscy ewangelicy itd.,
k)      Upublicznienie aktualnych danych statystycznych o ewangelicyzmie na świecie,
l)        Przedstawienie rozmaitych odłamów chrześcijaństwa, które wyrosły z tradycji protestanckiej a także ich czołowych przedstawicieli,
m)    Dynamizowanie integracji społecznej grup o światopoglądzie mniejszościowym,
n)      Angażowanie jak największej liczby osób w tworzenie projektu poprzez współfinansowanie, aktywne działanie na rzecz jego rozwoju, uczestnictwo na stronach książki,
o)      Promocja aktywności w każdym wymiarze (wykonanie ilustracji, witrażu, organizacja spotkań ekumenicznych w niewirtualnej rzeczywistości…)  na rzecz rozpowszechniania Jubileuszu Reformacji 2017,
p)      Pozyskanie potencjalnych Czytelników książki,
q)      Informowanie na bieżąco o rozwoju projektu-książki,
r)       Przedstawienie różnorodnych strategii tłumaczenia tekstu, w tym przekładu wyrażeń idiomatycznych na język obcy,
s)       Omówienie podstawowych zagadnień związanych z wydaniem publikacji, takich jak własność intelektualna, plagiat itp.,
t)       Realizacja dalszych celów statutowych wydania „Marcina Lutra myśli (nie)znanych”.
10.   Rozwój zainteresowania językiem (staro-)niemieckim i łacińskim w społeczeństwie polskim.
11.   Rozwój zainteresowania dziełami Marcina Lutra podanych w bibliografii książki.
12.   Zadaniem mojej książki nie jest indoktrynacja, pozyskanie potencjalnie nowych współwyznawców. Reformacja jako wydarzenie historyczne i jej osiągnięcia m.in. w wymiarze językowym są dla Wszystkich! Projekt całkowicie odcina się od jakiejkolwiek formy aktywności na rzecz ewangelizacji przez poszczególne grupy religijne.


Patronat medialny nad książką sprawuje: