piątek, 20 lipca 2018

Margot Käßmann i "Marcina Lutra myśli (nie)znane"

Margot Käßmann, Ambasadorka Jubileuszu 500-lecia Reformacji 1517-2017 Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), przeszła z dniem 1.07.2018 na emeryturę, zostając zwolnioną z obowiązków pastorskich. Podczas uroczystości pożegnalnych profesor M. Käßmann odebrała swój egzemplarz "Marcina Lutra myśli (nie)znanych" z rąk autora. Foto: Kamil Basiński.







niedziela, 15 lipca 2018

500-lecie Dysputy Heidelberskiej w Evangelisches Stift w Tybindze


10 lipca odbyło się spotkanie z okazji 500-lecia Dysputy Heidelberskiej w Evangelisches Stift. Udział wzięli studenci teologii ewangelickiej w Tybindze oraz repetent Evangelisches Stift pastor Simon Wandel. Zaproszonym gościem był prof. Volker Leppin zajmujący się historią Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem czasów Reformacji i Oświecenia. Jego publikacje o Marcinie Lutrze cieszą się dużym uznaniem na niemieckim rynku wydawniczym. Wielokrotnie nagradzany, w tym przez uniwersytet w Heidelbergu (gdzie studiował) i Akademię Nauk w Getyndze. 





Dyskusja, moderowana przez Kamila Basińskiego, obejmowała przybliżenie wątku historycznego związanego z Dyskusją Heidelberską, rozmowę o przedstawionych przez wittenberskiego Reformatora tezach, w tym dotyczących filozofii, a także refleksję na temat teologii krzyża (theologia crucis) i jego aktualnym znaczeniu dla społeczeństw europejskich. Duże zainteresowanie uczestników utorowało nowe szlaki rozmowie. Liczne pytania, sugestie, czasem w żartobliwej formie, ożywiło spotkanie i umożliwiło unikalną wymianę myśli.






wtorek, 10 lipca 2018

CIEKAWOSTKA REFORMACYJNA: Kontakt z Margot Käßmann

Margot Käßmann podczas uroczystości pożegnalnych. Foto: K. Basiński.      

Wprawdzie Margot Käßmann przeszła z początkiem lipca 2017 na emeryturę i nie pełni już obowiązków pastorskich, to nadal można utrzymać z nią kontakt korespondencyjny, pisząc na adres:

Büro Margot Käßmann
Postfach 690338
30612 Hannover

czwartek, 5 lipca 2018

Pożegnanie Margot Käßmann w Hanowerze


Margot Käßmann, Ambasadorka Jubileuszu 500-lecia Reformacji 1517-2017 Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), przeszła z dniem 1.07.2018 na emeryturę, zostając zwolnioną z administracyjnych obowiązków pastorskich (nadal ma prawo do głoszenia kazania, udzielania chrztu, czy prefacji Sakramentu Ołtarza). W przeddzień (30.06.2018) odbyły się uroczystości pożegnalne w Marktkirche w Hanowerze, gdzie 4.09.1999 Käßmann została powołana na stanowisko Biskupki Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Hanoweru. Oto filmowa relacja tych wydarzeń...

Käßmann podczas uroczystego kazania: 

W wywiadzie:

"Bewahre uns Gott"...