niedziela, 10 czerwca 2018

Margot Käßmann w Tybindze


Margot Käßmann, Ambasadorka Jubileuszu 500-lecia Reformacji 1517-2017 Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), wygłosiła 20.04.2018 uroczyste przemówienie pt. "Reformacja i tolerancja" z okazji 90. urodzin Hansa Künga, szwajcarskiego profesora teologii katolickiej Uniwersytetu w Tybindze, który w 1979 roku poddał pod wątpliwość dogmat o nieomylności papieża.


O drodze do tolerancji protestantyzmu:


O fundamentalizmie:


Käßmann w temacie: religie i tolerancja...


O projekcie "Weltethos":


Margot Käßmann dalej o tolerancji:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz