środa, 20 czerwca 2018

CIEKAWOSTKA REFORMACYJNA: Marcin Luter a Żydzi w języku niemieckim i angielskim


Kwestia stosunku wittenberskiego Reformatora do Żydów jest niejednoznaczna i skomplikowana, bo najczęściej tendencyjnie omawiana z perspektywy jego późniejszych pism, propagandowo wykorzystanych przez nazistów.
Ten temat był szeroko omawiany w ciągu tzw. Dekady Lutra 2007-2017 na całym świecie, wśród ewangelików tradycji augsburskiej (luteran), jak i innych protestantów, katolików, Żydów czy osób niewierzących w kontekście dialogu interreligijnego, tolerancji i bolesnej historii. O tak drażliwej sprawie należy jednak rozmawiać uczciwie, biorąc pod uwagę całokształt wypowiedzi ks. dra Marcina Lutra a nie jedynie część jego pism, odnosząc je do wtedy panujących relacji judeochrześcijańskich i uwydatniając ich rzeczywistą rolę w luteranizmie. Faktem jest, iż żadne z nich nigdy nie wchodziło w zakres teologii czy etyki ewangelickiej, a sam Luter nie pełni tak istotnej funkcji jak np. papież w kościele rzymsko-katolickim.

Marcin Luter a Żydzi - temat szczególnie obszernie przedstawiany w Niemczech w postaci rozmaitych publikacji popularnonaukowych, wystaw, dyskusji, warsztatów międzykulturowych z udziałem zarówno młodzieży, jak i świadków II wojny światowej itd. Zapraszam do zapoznania się z publikacjami niemieckojęzycznymi w internecie:
FAZ 
A tak oto obszar kultury anglosaskiej porusza tę kwestię:
 

CHRISTIANITY_TODAY


LUTHERAN_REFORMATION


GOSPEL

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz