poniedziałek, 15 stycznia 2018

Kościół Ewangelicki w Niemczech - statystyki

Kościół Ewangelicki w Niemczech (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD) to stowarzyszenie religijne posiadające tzw. osobowość prawną w prawie publicznym (Artykuł 140 Ustawy Zasadniczej RFN) złożone z 20 samodzielnych ewangelickich Kościołów Krajowych (Landeskirche) oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Obszary ich działania są historyczne (ustalono je w większości w 1815 roku; 27.05.2012 utworzono Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemczech) i nie pokrywają się z granicami współczesnych krajów związkowych. EKD należy do Konferencji Kościołów Europejskich. Do EKD należało w 2014 roku 23.356.096 członków zgromadzonych w 14.769 parafiach. Osiem kościołów krajowych ma charakter ewangelicki tradycji augsburskiej (luterański) - na rysunku oznaczono je kolorem białym, jeden - ewangelicko-reformowany (kalwiński - Kościół Krajowy Lippe - kolor błękitny) z mniejszością luterańską a pozostałych jedenaście - charakter unijny. Unia kościołów ewangelickich w Niemczech ma dwojaki charakter: administracyjny (gdy połączeniu uległa jedynie administracja kościelna a pojedyncze parafie zachowują swoje wyznanie: luterańskie, kalwińskie bądź ewangelicko-unijne) - osiem kościołów krajowych oznaczono kolorem zielonym oraz wyznaniowy (parafie mają nową podstawę wyznaniową, w której wszystkie kontrowersyjne kwestie teologiczne wyjaśniono w odrębnych katechizmach i pismach czerpiących z nurtów ewangelickich i ewangelicko-reformowanych) - trzy kościoły krajowe (Ewangelicki Kościół Krajowy Badenii, Ewangelicki Kościół Krajowy Palatynatu oraz Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt) oznaczone kolorem granatowym. 

Najwięcej członków (2.900.000) liczy sobie Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Hanoweru oraz Kościół Ewangelicki Nadrenii  (2.662.800 w 2015 roku) a najmniej - Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt (35.509 w 2015 roku). W 2012 roku ochrzczono 186.596 osób, w tym 168.048 dzieci oraz 18.548 dorosłych. Do konfirmacji przystąpiło 227.211 członków EKD. Na łono EKD powróciło 20.231 osób, z EKD odeszło 138.195 członków. Przeprowadzono 13.148 konwersji z innych kościołów chrześcijańskich. W ciągu roku odprawiono podczas wszystkich niedziel i świąt 1.108.059 nabożeństw, z czego ok. 210.000 było przeznaczonych dla dzieci. Ok. 850.000 osób uczestniczy w Niemczech w niedzielnym nabożeństwie. W Wigilię liczba uczestników wyniosła ok. 8.5 miliona!

Ordynacja kobiet i pastorów homoseksualnych jest dopuszczona we wszystkich Landeskirchen. Spośród 21.488 zatrudnionych teologów 7.207 stanowią kobiety, to 33.5% całości. Błogosławienie parom jednopłciowym umożliwia 18 z 20 kościołów krajowych. Kreacjonizm został odrzucony 1 kwietnia 2008 i stwierdzono, że może być on dyskutowany na lekcjach religii, ale nie promowany; za to zachęca się do interdyscyplinarnego dialogu między perspektywą religijną i naukową. EKD prowadzi 8.587 przedszkoli (555.491 miejsc) oraz 1.134 szkół (168.172 uczniów). Ewangelicka diakonia w Niemczech zatrudnia 449.104 pracowników, z czego 196.000 pracuje na pełen etat.

EKD posiada 20.636 budynków kościelnych i kaplic, 17.186 pastorówek oraz 1.320 mieszkań własnościowych. Członkowie EKD są zobowiązani do płacenia podatku kościelnego (Kirchensteuer). Od 2011 mieszkańcy krajów związkowych Bawaria i Badenia-Wirtembergia uiszczają opłatę w wysokości 8% wartości podatku dochodowego, w innych landach obowiązuje stawka 9%. Przychód z podatku kościelnego wynosił 5.200.000 €, co stanowiło 50.8% budżetu EKD. Pozostałą część stanowi dochód m.in. z usług (przedszkola, szkoły), aktywów (wynajem lokali) czy dopłat państwowych (260.000 € 2.6% budżetu).

Synod Kościoła Ewangelickiego w Niemczech jest najwyższym organem administracyjnym i prawodawczym EKD. Składa się ze 126 członków. Ponadto, rokrocznie w posiedzeniach Synodu uczestniczy ośmioro delegatów mających mniej niż 30 lat. Od 2013 roku prezeską Synodu jest Irmgard Schwätzer.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz