czwartek, 25 stycznia 2018

Dlaczego „Marcina Lutra myśli (nie)znane”?

„Marcina Lutra myśli (nie)znane” stanowi zbiór cytatów wittenberskiego Reformatora zebranych na 104 stronach wydanym z okazji Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Czym wyróżnia się ta publikacja od pozostałych? Odpowiedzi na to pytanie zebrałem poniżej:


1. „Marcina Lutra myśli (nie)znane” to jedyna pozycja na polskim rynku wydawniczym będąca zbiorem jego słów bez dodatkowych komentarzy od tłumacza.

  Na polskim rynku wydawniczym istnieją liczne biografie Odnowiciela Kościoła z Wittenbergi, opracowania jego dzieł – brakuje zwięźle zebranych najpopularniejszych jego myśli. Moja publikacja ma wypełnić tym samym lukę na rodzimym rynku księgarskim. Poznajmy niemieckiego Reformatora przez pryzmat powiedzonek, które przeszły do polskiej mowy potocznej, jak np. nie powinno się uważać drugiego za wiernego przyjaciela zanim nie zjadło się z nim korca [beczki] soli, to pasuje jak pięść do oka, to mi na sercu leży itd. Myśli te nie mają  w zamyśle polaryzować, pokazywać różnic doktrynalnych pomiędzy Kościołem Katolickim a Protestantyzmem. 500 lat po przybiciu 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze chrześcijanie na całym świecie myślą o pokoju i wzajemnym poszanowaniu różnic. W tym duchu przetłumaczone przeze mnie cytaty podzielone są na następujące kategorie: natura ludzka, teologia, wiara, dobre uczynki, grzech, muzyka, dzieci, kobieta i Luter nieznany. Ta publikacja stanowi zbiór autentycznych a nie legendarnie przypisywanych Marcinowi Lutrowi cytatów w oparciu o ich obecność w Edycji Weimarskiej (Weimarer Ausgabe, WA). WA to wiarygodne źródło wiedzy o życiu i twórczości Doktora Lutra, powstałe na zlecenie cesarza Wilhelma II, w którym poddano krytycznie autentyczność danych pism celem wykluczenia fałszywie przypisywanym Reformatorowi. Prace nad nią trwały od 1883 do 2009 roku! Kompletna Edycja Weimarska zawiera ok. 80 tysięcy stron w 119 tomach. Podczas tworzenia „Marcina Lutra myśli (nie)znanych” korzystałem z jej najstarszej części, powstałej w latach 1883-1929.

2. Honorowy Patronat.

Honorowy Patronat nad książką zechcieli objąć Panowie: Jan Peszek (aktor, reżyser i pedagog teatralny) oraz Marek Uglorz (duchowny ewangelicki, biblista, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie). Obecność nieposzlakowanych autorytetów w swojej dziedzinie umożliwia znalezienie wspólnej płaszczyzny działań z osobami znanymi na rzecz świadomego używania poszczególnych zwrotów i wyrażeń w języku polskim, promocję i rozwój czytelnictwa w Polsce oraz spontaniczne tworzenie swoistej płaszczyzny ekumenicznej na rzecz porozumienia chrześcijan i wyznawców innych religii lub też osób niezwiązanych z żadnym wyzwaniem w wymiarze osiągnięć ruchu reformacyjnego na polu językowym.

3. Atrakcyjna szata graficzna.

Książkę urozmaicono rysunkami Pana Andrzeja Mleczki.  Nietypowa kreska Artysty sprawia, że Czytelnik odkrywa nie tylko Marcina Lutra, ale także Rysownika na nowo...

4. Patronat medialny.

Patronat medialny nad książką sprawuje „Miesięcznik Ewangelicki“, internetowe pismo redagowane przez jednych z najbardziej uznanych komentatorów protestanckiego życia w Polsce. Obecność Patrona medialnego jest potwierdzeniem jakości zebranych przeze mnie myśli Doktora Lutra.

5. Ekumeniczny zespół Współtwórców publikacji.

„Marcina Lutra myśli (nie)znane” tworzyli zarówno luteranie rozmaitych nurtów pobożnościowych, inni protestanci (kalwini, protestanci wolnokościelni), katolicy jak i osoby niewierzące. Ten ponadreligijny team potwierdza, że o Reformacji i jej wpływie na rozwój europejskiej codzienności można dyskutować, mimo różnic, rzeczowo, bez uprzedzeń, w atmosferze wzajemnego poszanowania i chęci poznania innych. Pragnę dodać, iż zadaniem mojej książki nie jest indoktrynacja, pozyskanie potencjalnie nowych współwyznawców. Reformacja jako wydarzenie historyczne i jej osiągnięcia przede wszystkim w wymiarze językowym są dla Wszystkich! Projekt całkowicie odcina się od jakiejkolwiek formy aktywności na rzecz ewangelizacji przez poszczególne grupy religijne.

6. Autor.

Kamil Basiński.
Kamil Basiński pochodzi z Dolnego Śląska, jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (chemia). W 2008 roku wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Chemiczne do nagrody J. Janikowej za pracę magisterską. Od 20 lat posługuje się j. łacińskim, jeszcze dłużej zna j. niemiecki. Od 2011 roku mieszka w Stuttgarcie, gdzie pracuje w wyuczonym zawodzie. Charytatywnie związany z tamtejszą diakonią i pracą na rzecz ludzi w podeszłym wieku (praca walidacyjna metodą N. Richard i N. Feil w ewangelickim domu seniora, organizacja ekumenicznych modlitw, psychofizyczne aktywowanie ludzi w rozmaitych sytuacjach życiowych). Od 2013 członek Towarzystwa zajmującego się historią Kościoła Ewangelickiego w Wirtembergii (Verein für württembergische Kirchengeschichte). Aktywny członek luterańskiej parafii przy Leonhardskirche w Stuttgarcie, pomagał m.in. w organizacji Ewangelickich Dniach Kościoła Stuttgart 2015. Swymi publikacjami online aktywnie wspiera pojednanie polsko-niemieckie.


7. Pozytywne recenzje.

„Marcina Lutra myśli (nie)znane” zyskały pozytywne opinie w środowisku moli książkowych. Pierwsza opinia o niej pojawiła się na portalu „Biblionetka” oraz na blogu Pani_Wu:

BLOG 

Druga recenzja została wydana w ewangelicko-reformowanym piśmie „Jednota”, jej autorką jest dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek:


8. Zainteresowanie medialne.

Wywiad z Nowin Jeleniogórskich z 03.01.17.

Pod koniec 2016 roku udzieliłem wywiadu jednemu z lokalnych tygodników w sprawie książki. Podczas promocji publikacji na Ewangelickich Dniach Kościoła problematyką „Marcina Lutra myśli (nie)znanych” zainteresowała się cieszyńska rozgłośnia radiowa, Chrześcijańska Telewizja postanowiła poruszyć jej wyjątkowość na spotkaniu autorskim w Krakowie, a  w śląskim „Miesięczniku Ewangelickim” napisano o niej artykuł z okazji Niedzieli Pełnej Reformacji w Zabrzu.


9. Atrakcyjna cena.

„Marcina Lutra myśli (nie)znane” nie kosztują więcej niż 22 złote. Maksymalna cena jest umieszczona na twardej okładce książki. Wysoką jakość papieru i druku oraz niską, dostępną dla wszystkich cenę zagwarantowały prywatne środki przeznaczone na wydanie publikacji.

10. Dostępność publikacji.

Książkę można nabyć:

- w parafiach ewangelicko-augsburskich: Syców, Karpacz, Jelenia Góra, Szczecin, Świdnica, Jawor, Legnica, Zielona Góra, Kłodzko, Wrocław, Lubań, Lublin, Łódź, Koszalin, Poznań, Kraków, Wisła-Centrum, Zabrze, Pszczyna, Suwałki, Pisz, Mikołajki, Białystok, Giżycko, Kętrzyn, Ostróda, Mrągowo, Olsztyn, Szczytno, Pasym i Nidzica.

Dystrybucję do kolejnych parafii za atrakcyjną cenę prowadzi ks. Sebastian Kozieł z Jeleniej Góry-Cieplic pod numerem telefonu: 75 642 66 67 i adresem e-mail: cieplice@luteranie.pl oraz sebastian.koziel@luteranie.pl ;

- salonach Empik i księgarniach PWN na terenie całego kraju;

- w cieszyńskiej księgarni chrześcijańskiej WARTO;


Mam nadzieję, że powyższe argumenty przekonały Państwa do sięgnięcia po „Marcina Lutra myśli (nie)znane”. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji pod oficjalnym adresem e-mail projektu: ksiazka2017@gmail.com .

Miłej lektury!
Kamil Basiński