wtorek, 26 grudnia 2017

Upamiętnienie w Polsce 500-lecia Reformacji


W Sejmie RP. Foto: Polityka (16.12.2017).

Sejm przekazał uchwałę o upamiętnieniu 500-lecia Reformacji z powrotem do sejmowej komisji głosami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, co w praktyce zamyka tę kwestię. Wniosek o przyjęciu uchwały złożył Marszałek Marek Kuchciński (PiS):

TUTAJ

Pani Anna Siarkowska, posłanka PiS i działaczka Młodzieży Wszechpolskiej, zaprotestowała, gdyż jest to jej zdaniem "radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół...".

POSLANKA

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Rada Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego zareagowali:

REAKCJA

Ksiądz Wojciech Lemański o decyzji polskiego Sejmu w sprawie Jubileuszu Reformacji:

LEMANSKI

Niestety, w 2018 roku nie przyjdzie nam po raz kolejny świętować tak istotnego dla polskich protestantów, którzy są także obywatelami i podatnikami polskimi. 

Art. 1 Konstytucji RP mówi, że  

"Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli"

a w art. 25 czytamy:  

" 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione; 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym." 

 Czy aby na pewno wszyscy obywatele polscy mają swobodę w wyrażaniu swych przekonań religijnych publicznie? Decyzja Sejmu pozostawia w tej kwestii sporo wątpliwości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz