czwartek, 7 grudnia 2017

Biblia - statystyczny alfabet

A) Wycliffe Global Alliance opublikował w listopadzie 2016 nowe statystyki dotyczące przekładów Biblii na języki świata. Całe Pismo Święte przetłumaczono na 636 a Nowy Testament na 1.442 języki. W ubiegłym roku około 230 języków otrzymało po raz pierwszy dostęp do fragmentów Słowa Bożego. 

B) Autorami Biblii było ponad 40 osób posiadających ok. 20 zawodów (m.in. królowie, rybacy, rolnicy) i mieszkających w 10 krajach.

C) Stary Testament został napisany w języku hebrajskim (8.674 słów), z wyjątkiem niektórych wersetów z Ksiąg Ezdrasza, Jeremiasza i Daniela, które zostały napisane w języku aramejskim.

D) Pierwszego kompletnego przekładu Biblii na język angielski dokonał John Wycliff w 1380 roku.

E) Protestanckie Pismo Święte zawiera 1.189 rozdziałów. 

F) Biblie protestanckie zawierają 66 ksiąg, katolickie - 73 a prawosławne - 81.

G) Najdłuższy werset pochodzi z Księgi Estery (rozdział 8, wers 9) a najkrótszy - z Ewangelii św. Jana (rozdział 11, wers 35).

H) Jedyny wymieniony w Niej wiek kobiety to lata Sary w Księdze Rodzaju (Rdz 23:1). 

I) Psalm 119, najdłuższy w Biblii, jest akrostychem. 176 znaków jest podzielonych na 22 sekcje po osiem znaków każda, odpowiadających każdej z alfabetu hebrajskiego.

J) Noe miał 600 lat, kiedy skończył Arkę. 

K) W Biblii opisano wadę wrodzoną zwaną polidaktylią - w mieście Gat mieszkał mężczyzna, który miał 6 palców u każdej ręki i każdej stopy ( 2. Księga Samuela 21:20).

L) Księga Izajasza ma 66 rozdziałów, pierwsze 39 piszą o przeszłości, a pozostałe 27 mają obietnicę przyszłości.

M) Biblia wspomina o Egipcie przeszło 700 razy.

N) 5 października 539 r. p.n.e. prorok Daniel donosi, że babiloński król Belsazar (Baltazar) urządził ucztę dla tysiąca dostojników.

O) W Biblii Tysiąclecia słowo „Jeruzalem" wymieniono 73 a słowo „Jerozolima" - 32 razy. 

P) W Biblii Króla Jakuba słowo „Bóg" występuje 3.358 razy a słowo „Pan" - 7.736 razy.

R) Doktor Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament w ciągu 11 tygodni. 70 ekspertów potrzebowało 2600 tygodni, by dokonać najnowszej rewizji całego tekstu Biblii Lutra.

S) Z prawie 35.598 wersów Nowego i Starego Testamentu (wraz z apokryfami) uległo zmianie 15.785, czyli prawie 44%. 3700 z 4400 apokryfów (czyli ponad 80%) poprawiono pod względem językowym. Rewizja Biblii Lutra na 2017 rok zawiera 803.105 słów, z czego 67.830 (czyli ok. 8.5%) poddano poprawie.

T) Jubileuszowy przekład Biblii Lutra zawiera prawie 41.000 kropek i około 74.000 przecinków.

U) Biblia była pierwszą księgą w Europie, którą wydrukowano w całości w 1454 roku.

W) Ok. 50 egzemplarzy Biblii sprzedaje się każdej minuty na świecie.

X) Liczbę wydanych dotąd egzemplarzy Biblii szacuje się między 2.5 a 6 miliardów.

Y) Istnieje 80.000 przekładów Pisma Świętego.

Z) Biblia opisuje 1.260 złożonych obietnic, 6.468 nakazów do spełnienia i 3.294 zadanych pytań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz