wtorek, 26 grudnia 2017

Upamiętnienie w Polsce 500-lecia Reformacji


W Sejmie RP. Foto: Polityka (16.12.2017).

Sejm przekazał uchwałę o upamiętnieniu 500-lecia Reformacji z powrotem do sejmowej komisji głosami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, co w praktyce zamyka tę kwestię. Wniosek o przyjęciu uchwały złożył Marszałek Marek Kuchciński (PiS):

TUTAJ

Pani Anna Siarkowska, posłanka PiS i działaczka Młodzieży Wszechpolskiej, zaprotestowała, gdyż jest to jej zdaniem "radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół...".

POSLANKA

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Rada Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego zareagowali:

REAKCJA

Ksiądz Wojciech Lemański o decyzji polskiego Sejmu w sprawie Jubileuszu Reformacji:

LEMANSKI

Niestety, w 2018 roku nie przyjdzie nam po raz kolejny świętować tak istotnego dla polskich protestantów, którzy są także obywatelami i podatnikami polskimi. 

Art. 1 Konstytucji RP mówi, że  

"Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli"

a w art. 25 czytamy:  

" 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione; 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym." 

 Czy aby na pewno wszyscy obywatele polscy mają swobodę w wyrażaniu swych przekonań religijnych publicznie? Decyzja Sejmu pozostawia w tej kwestii sporo wątpliwości.

środa, 20 grudnia 2017

Margot Käßmann o...

Margot Käßmann, Ambasadorka Jubileuszu 500-lecia Reformacji 1517-2017 Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) o wolności na różnych płaszczyznach...piątek, 15 grudnia 2017

„Marcina Lutra myśli (nie)znane“ prezentem na koniec Jubileuszu 500-lecia Reformacji


Podaruj sobie lub bliskiej Ci osobie „Marcina Lutra myśli (nie)znane“ jako prezent pod choinkę! Zbliża się koniec Jubileuszowego Roku. A może by z tej okazji coś przeczytać? Tyle wydano książek biograficznych o wittenberskim Reformatorze, a tak niewiele można znaleźć na polskim rynku wydawniczym z jego myśli. „Marcina Lutra myśli (nie)znane“ wypełniają tę lukę. 63 cytaty, wybrane z oryginalnych dzieł Marcina Lutra zebranych w tzw. Edycji Weimarskiej (WA) będącą wiarygodnym źródłem informacji, podzielono na kilka rozdziałów, m.in. natura człowieka, kobieta, dzieci, muzyka itd. Odkrywają one najczęściej nieznane oblicze Odnowiciela Kościoła jako bacznego obserwatora otaczającej nas rzeczywistości, kochającego męża, czy autora powiedzeń, które używamy w mowie codziennej. Publikację tworzyła grupa ekumeniczna, która w temacie Jubileuszu 500-lecia Reformacji znalazła wspólny mianownik jakim jest wpływ tego ruchu na język polski. Atrakcyjna cena, obecność Honorowych Patronów (aktora Jana Peszka i ks. Marka Uglorza) oraz Patrona Medialnego (Miesięcznik Ewangelicki), a także ilustracje pana Andrzeja Mleczki dodatkowo zachęcają, by sięgnąć w zimowe popołudnia po tę książkę! Pozytywne recenzje opublikowane w piśmie „Jednota" i na portalu internetowym „Biblionetka" potwierdzają, że kupno „Marcina Lutra myśli (nie)znanych“ nie jest błędem i wyrzuceniem pieniędzy w błoto. A zatem?

Syców, Karpacz, Jelenia Góra, Szczecin, Świdnica, Jawor, Legnica, Zielona Góra, Kłodzko, Wrocław, Lubań, Lublin, Łódź, Koszalin, Poznań, Kraków, Wisła-Centrum, Zabrze, Pszczyna, Suwałki, Pisz, Mikołajki, Białystok, Giżycko, Kętrzyn, Ostróda, Mrągowo, Olsztyn, Szczytno, Pasym i Nidzica. Te parafie ewangelicko-augsburskie (luterańskie) zakupiły do sklepików parafialnych "Marcina Lutra myśli (nie)znane". Ponadto, publikację można nabyć w cieszyńskiej księgarni chrześcijańskiej WARTO, salonach Empik i księgarniach PWN na terenie całego kraju. Dystrybucję do kolejnych parafii za atrakcyjną cenę prowadzi ks. Sebastian Kozieł z Jeleniej Góry-Cieplic pod numerem telefonu: 75 642 66 67 i adresem e-mail: cieplice@luteranie.pl oraz sebastian.koziel@luteranie.pl .

czwartek, 7 grudnia 2017

Biblia - statystyczny alfabet

A) Wycliffe Global Alliance opublikował w listopadzie 2016 nowe statystyki dotyczące przekładów Biblii na języki świata. Całe Pismo Święte przetłumaczono na 636 a Nowy Testament na 1.442 języki. W ubiegłym roku około 230 języków otrzymało po raz pierwszy dostęp do fragmentów Słowa Bożego. 

B) Autorami Biblii było ponad 40 osób posiadających ok. 20 zawodów (m.in. królowie, rybacy, rolnicy) i mieszkających w 10 krajach.

C) Stary Testament został napisany w języku hebrajskim (8.674 słów), z wyjątkiem niektórych wersetów z Ksiąg Ezdrasza, Jeremiasza i Daniela, które zostały napisane w języku aramejskim.

D) Pierwszego kompletnego przekładu Biblii na język angielski dokonał John Wycliff w 1380 roku.

E) Protestanckie Pismo Święte zawiera 1.189 rozdziałów. 

F) Biblie protestanckie zawierają 66 ksiąg, katolickie - 73 a prawosławne - 81.

G) Najdłuższy werset pochodzi z Księgi Estery (rozdział 8, wers 9) a najkrótszy - z Ewangelii św. Jana (rozdział 11, wers 35).

H) Jedyny wymieniony w Niej wiek kobiety to lata Sary w Księdze Rodzaju (Rdz 23:1). 

I) Psalm 119, najdłuższy w Biblii, jest akrostychem. 176 znaków jest podzielonych na 22 sekcje po osiem znaków każda, odpowiadających każdej z alfabetu hebrajskiego.

J) Noe miał 600 lat, kiedy skończył Arkę. 

K) W Biblii opisano wadę wrodzoną zwaną polidaktylią - w mieście Gat mieszkał mężczyzna, który miał 6 palców u każdej ręki i każdej stopy ( 2. Księga Samuela 21:20).

L) Księga Izajasza ma 66 rozdziałów, pierwsze 39 piszą o przeszłości, a pozostałe 27 mają obietnicę przyszłości.

M) Biblia wspomina o Egipcie przeszło 700 razy.

N) 5 października 539 r. p.n.e. prorok Daniel donosi, że babiloński król Belsazar (Baltazar) urządził ucztę dla tysiąca dostojników.

O) W Biblii Tysiąclecia słowo „Jeruzalem" wymieniono 73 a słowo „Jerozolima" - 32 razy. 

P) W Biblii Króla Jakuba słowo „Bóg" występuje 3.358 razy a słowo „Pan" - 7.736 razy.

R) Doktor Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament w ciągu 11 tygodni. 70 ekspertów potrzebowało 2600 tygodni, by dokonać najnowszej rewizji całego tekstu Biblii Lutra.

S) Z prawie 35.598 wersów Nowego i Starego Testamentu (wraz z apokryfami) uległo zmianie 15.785, czyli prawie 44%. 3700 z 4400 apokryfów (czyli ponad 80%) poprawiono pod względem językowym. Rewizja Biblii Lutra na 2017 rok zawiera 803.105 słów, z czego 67.830 (czyli ok. 8.5%) poddano poprawie.

T) Jubileuszowy przekład Biblii Lutra zawiera prawie 41.000 kropek i około 74.000 przecinków.

U) Biblia była pierwszą księgą w Europie, którą wydrukowano w całości w 1454 roku.

W) Ok. 50 egzemplarzy Biblii sprzedaje się każdej minuty na świecie.

X) Liczbę wydanych dotąd egzemplarzy Biblii szacuje się między 2.5 a 6 miliardów.

Y) Istnieje 80.000 przekładów Pisma Świętego.

Z) Biblia opisuje 1.260 złożonych obietnic, 6.468 nakazów do spełnienia i 3.294 zadanych pytań.

piątek, 1 grudnia 2017

Teza miesiąca - Tezy 42-46

Teza 42 - Należy nauczać chrześcijan, że nie jest przekonaniem papieża, jakoby udzielenie odpustu dało się w jakimkolwiek stopniu porównać do uczynków miłosierdzia. 

Teza 43 - Należy nauczać chrześcijan, że lepiej jest podarować coś biednym albo użyczyć potrzebującym aniżeli kupować odpusty. 

Teza 44 - Przez uczynek miłości wzrasta w człowieku miłość i staje się on lepszym; podczas gdy przez odpust nie staje się on lepszy a jedynie uwolniony od kary. 

Teza 45 - Należy nauczać chrześcijan, że kto widzi potrzebującego a nie pomaga mu, zamiast tego zaś swoje pieniądze wydaje na odpusty, ten zasłużył sobie nie na papieski odpust, ale na Bożą pomstę. 

Teza 46 - Należy nauczać chrześcijan, że kto nie posiada nadwyżek, zobowiązany jest zatrzymać środki konieczne do utrzymania domu i w żadnym przypadku nie tracić pieniędzy na odpusty.