czwartek, 9 listopada 2017

500-lecie Reformacji w Wittenberdze

A jak obchodzono Jubileusz 500-lecia Reformacji tam, gdzie wszystko zaczęło się? W ostatnich dniach października zjechali luteranie z wielu zakątków świata. 31 X 2017 obecni byli przedstawiciele rządu niemieckiego. Ten dzień świętowano w sposób wyjątkowy we wszystkich krajach związkowych RFN jako wolny dzień od pracy (po raz pierwszy w historii). Również do tej wolności odwołuje się przygotowany przez Ewangelicki Kościół w Niemczech (EKD) wideoklip: TUTAJ

O godzinie 10.00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo w Kościele Zamkowym (Schlosskirche), które prowadziła Ambasadorka Jubileuszu Reformacji Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech prof. dr hab. Margot Käßmann. W swoim kazaniu powiedziała: "W zsekularyzowanym i coraz bardziej multireligijnym społeczeństwie chodzi o to, by wyznawać swoją prawdę bez negowania innych, którzy znaleźli własną."

Pamiątkę Reformacji obchodzono jako Dzień Chrystusa (Christustag) w duchu ekumenii, przede wszystkim z przedstawicielami Kościoła Katolickiego.W Kościele Miejskim odbyło się nabożeństwo z udziałem Biskupki Krajowej Kościoła Ewangelickiego Niemiec Środkowych Ilse Junkermann i katolickiego biskupa Gerharda Feige. Podobne wydarzenia miały miejsce w całym kraju. W Stuttgarcie uroczyste kazanie wygłosił biskup katolickiej diecezji stuttgarcko-rottenburskiej Gebhard Fürst.

Ale powróćmy do Wittenbergi! W ciągu dnia uczestnicy obchodów spotkali się na "przyjęciu urodzinowym". Reformacja świętuje okrągłą rocznicę...(Foto: AFP / John MacDougall)
  

 Podczas uroczystego przemówienia na przyjęciu Angela Merkel (córka luterańskiego pastora) powiedziała, że "tolerancja jest duszą Europy." Pani Kanclerz podkreśliła także potrzebę ochrony wolności słowa i  wyboru wyznania przez państwo niemieckie. "Marcin Luter jest przykładem wolności człowieka mającego powołanie"- dodała.
 

Przy Drzwiach Tezowych (Thesentür).

Centralnym wydarzeniem tego dnia było uroczyste nabożeństwo w Kościele Zamkowym o godzinie 15.00, emitowane przez Pierwszy Program Telewizji Niemieckiej, w którym uczestniczyli m.in. Prezydent Frank-Walter Steinmeier, Kanclerz Angela Merkel, Minister Spraw Wewnętrznych Thomas de Maiziére, Minister Kultury Monika Grütters oraz międzynarodowi goście.
Aktor i odtwórca roli Marcina Lutra Devid Stresow na początku swego wystąpienia: "Nie potrafiłem kochać prawego Boga, który karze grzeszników. Kochać Boga? Nie, nienawidziłem Go." ("Ich konnte den rechten Gott einfach nicht lieben, der straft die Sünder. Gott lieben? Nein, ich hasste ihn. Ich hasste ihn wirklich.") Słowa te odnoszą się symbolicznie do długich poszukiwań Reformatora, jak pozyskać miłość Bożą, i nie są jego myślą.

Po tym jak Marcin Luter podzielił chrześcijaństwo wg jego krytyków, przedstawiciele Kościołów przyznają, iż rok 2017 powinien stać się wyraźnym znakiem ekumenii. Heinrich Bedford-Strohm, szef Rady EKD podkreślił w kazaniu, że tegoroczne obchody nie są przejawem odgraniczania się, tylko znakiem pojednania. Reformacja była nie tylko dla Marcina Lutra, ale i dla Kościoła i świata "aktem wyzwolenia". Słowa podziękowania dla papieża Franciszka za krok w kierunku pojednania padły z ambony usytuowanej zaraz przy grobie Doktora Lutra.
 

"Nie świętowaliśmy przeciwko sobie, lecz razem" - podkreślała Margot Käßmann. Heinrich Bedford-Strohm przekazuje krzyż razem z najważniejszym przedstawicielem niemieckich katolików Reinhardem Marxem Prezydentowi RFN. Ten symboliczny gest jest przyrzeczeniem zbliżenia się do siebie jako chrześcijanie oraz wspólnej pomocy w szerzeniu pokoju, pojednania i sprawiedliwości w wielokulturowym społeczeństwie.


Pokaz laserowy na murach Kościoła Zamkowego (Schlosskirche). Foto: BILD.


Warto dodać, iż Reformacja stanowiła tego dnia główny temat w niemieckich mediach: prasie, telewizji, radio. Mówiono o postaci Lutra oraz innych reformatorach, wpływie protestantyzmu na rozmaite płaszczyzny życia. Wraz z emitowanym o godzinie 22.00 pop-oratorium "Luther" z Berlina skończyły się oficjalne obchody Jubileuszu Reformacji oraz Dekady Lutra 2007-2017. Republika Federalna Niemiec wydała 100 milionów euro na finansowanie wszystkich wydarzeń w tym czasie. Tysiące projektów filmowych, teatralnych, muzycznych, wystaw, odczytów, paneli dyskusyjnych przybliżyło nam historię i protagonistów tamtych czasów. Reformacja to jednak nie przeszłość z książek teologicznych, jej wpływ na rzeczywistość świata pozostaje niezaprzeczalny i nadal aktualny. A na koniec dodam, że obecność biskupów katolickich podczas obchodów 31 X 2017 w Wittenberdze powinna stać się inspiracją dla naszej ojczyzny!
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz