niedziela, 20 sierpnia 2017

Symbol DiakoniiW 1925 roku profesor Richard Boeland zaprojektował krzyż z koroną". Był on wówczas symbolem misji wewnętrznej. Od 1957 roku zaczął służyć Dziełu Diakonii Niemiec. Jego obecna forma przedstawia biały krzyż na ciemnym tle. Każde z ramion krzyża zwieńczone jest łukiem. W ten sposób w znaku umieszczona została początkowa litera słowa misja". Krzyż z koroną" posiada bogatą symbolikę. Poprzez atrybut krzyża znak ten wskazuje na Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. Korona to Jego zmartwychwstanie, zwycięstwo nad światem i śmiercią. Wraz z Nim bierzemy udział w tym zwycięstwie. Krzyż z koroną" jest nie tylko symbolem zmiłowania się Chrystusa nad ludźmi. Z drugiej strony sygnalizuje bowiem oczekiwanie Jezusa wobec nas, byśmy przyjęli tę samą postawę: Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz" (Łk 6,36). Ewangelista Mateusz w kazaniu na Górze nazywa miłosierdzie błogosławieństwem: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7). Symbolika krzyża z koroną" zawiera w sobie grzech i upadek człowieka, śmierć ofiarną Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, a także zapowiedź otrzymania korony żywota" (Obj 2,10). Krzyż z koroną" jest wezwaniem do miłosierdzia, o którego najlepszym przewodnikiem i wzorem jest Jezus Chrystus. Zgodnie z decyzją Eurodiakonii krzyż z koroną" może być używany jako logo przez diakonie Kościołów protestanckich w Europie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz