czwartek, 1 czerwca 2017

Teza miesiąca - Tezy 2-4

Wittenberga z lotu ptaka (foto: lutherstadt-wittenberg.de).

Teza 2 - Słowo to (,,Pokutujcie'' (Mateusz 4,17) z Tezy 1) nie może być rozumiane jako pokuta sakramentalna, tj. nie jako spowiedź i zadośćuczynienie, które dokonywane są przez urząd kapłański. 

Teza 3 - Nie chodzi tu też jednak o puste, wewnętrzne pokutowanie; byłoby to w jeszcze mniejszym stopniu pokutą, nie miałoby też zewnętrznego skutku w postaci różnego rodzaju umartwiania ciała. 

Teza 4 - Przeto pozostaje też kara tak długo, dokąd trwa nienawiść człowieka do samego siebie, tj. prawdziwa, wewnętrzna pokuta, czyli aż do wejścia do Królestwa Niebieskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz