wtorek, 13 czerwca 2017

Protestantyzm - statystykiProtestantyzm  to jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wspólnoty religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymsko-katolickiego rozpoczętych wystąpieniem ks. doktora Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

W łonie Kościołów protestanckich wyróżnić można kilka wiodących wyznań, z czego główne to: luteranizm, kalwinizm (w tym kalwinizm kontynentalny, prezbiterianizm i kongregacjonalizm), anglikanie (kościół niski w całości, częściowo kościół szeroki), baptyzm, metodyzm, adwentyzm i pentekostalizm.

Na świecie żyje obecnie ok. 900 milionów protestantów, co stanowi ok. 37.5% wszystkich chrześcijan oraz 11.6% populacji światowej. Stawia to protestantyzm na drugim miejscu po katolicyzmie, pod względem liczby zrzeszonych w tym nurcie chrześcijan. Im ciemniejszy kolor na schemacie, tym więcej protestantów żyje w danym kraju.
 
W państwach europejskich protestantyzm jest najliczniejszą gałęzią chrześcijaństwa. Do historycznie protestanckich krajów należą Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Łotwa, Estonia i państwa skandynawskie. Zgodnie z eurobarometrem (2012) aż 12% obywateli Unii Europejskiej było protestantami.

Ilościowe zmiany w światowym protestantyzmie obserwuje się już od ponad wieku! Od 1900 roku rozpowszechnił się on gwałtownie w Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej. W 2000 roku 17% Afrykańczyków, Azjatów i mieszkańców Ameryce Łacińskiej należało do jednego z wyznań protestanckich. W 1910 roku 79% wyznawców anglikanizmu zamieszkiwało Wyspy Brytyjskie - sto lat później podano, że 59% wiernych znajduje się w Afryce.

W 2010 roku procentowo najliczniejszymi wyznaniami protestanckimi były: pentekostalizm (10.8%), anglikanizm (10.6%), luteranizm (9.7%), baptyzm (9.0%), kościoły ewangelicko-unijne (7.2%), prezbiterianizm i kalwinizm (7%), metodyzm (3.4%), adwentyzm (2.7%), kongregacjonalizm (0.5%), bracia plymuccy (0.5%), Armia Zbawienia (0.3%), bracia morawscy (0.1%). Inne denominacje protestanckie stanowiły 38.2%.

20% światowej populacji protestantów zamieszkuje Stany Zjednoczone, co odpowiada 48% amerykańskiego społeczeństwa. Ze statystyk Harriet Zuckerman, która zbadała grupę wszystkich amerykańskich Noblistów z lat 1901-1972, wynika, że 72% z nich było protestantami, w tym 84,2% to Nobliści z chemii, 60% - z medycyny a 58.6% - z fizyki (H. Zuckermann, Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States, New York, The Free Pres, 1977,68).

Protestantyzm jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią chrześcijaństwa. Każdego dnia przybywa 57 tysięcy protestantów, w tym 37 tysięcy charyzmatycznych i 20 tysięcy klasycznych (2005). Mark Jürgensmeyer, że do 2050 roku ponad połowa chrześcijan na świecie będzie protestantami. Zgodnie z innymi szacunkami Hansa J. Hildebrandta protestantyzm będzie tak samo liczny jak katolicyzm.

W Polsce (2014) żyje ok. 145.600 protestantów, co odpowiada 0.37% społeczeństwa. W 2014 roku największe kościoły protestanckie liczyły:

Kościół Ewangelicko-Augsburski (KEA) w RP: 70.000 członków (tj. 48% protestantów polskich)
Kościół Zielonoświątkowy w RP: 23.440 członków (tj. 17% protestantów polskich)
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP: 9.734 członków (tj. 7% protestantów polskich)
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP: 5.204 ochrzczonych członków (tj. 4% protestantów polskich)
Kościół Chrystusowy w RP: 4.518 członków (tj. 3% protestantów polskich)
Zjednoczony Kościół Metodystyczny: 4.415 członków (tj. 3% protestantów polskich)
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP: 3.464 członków (tj. 2% protestantów polskich)
16% polskich protestantów należy do innych denominacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz