sobota, 17 czerwca 2017

Luteranizm - statystyki (2013)Ewangelicyzm tradycji augsburskiej (luteranizm) z liczbą 74.242.842 wyznawców jest najliczniejszym wyznaniem protestanckim świata.

Kontynenty - liczba luteran zrzeszonych w Światową Federację Luterańską (LWF):

Europa: 36.689.040

Afryka: 23.053.980

Azja: 11.835.834

Ameryka Północna: 3.879.793

Ameryka Łacińska i Karaiby: 784.215

Im ciemniejszy kolor na schemacie, tym więcej ewangelików żyje w danym kraju. Najliczniejszym na świecie kościołem ewangelickim jest Kościół Szwecji (Svenska Kyrkan) z liczbą wyznawców sięgającą 6.300.000. Najmniej liczny jest niemieckojęzyczny kościół w Boliwii (150 członków). Luteranizm rozwija się najszybciej w Indiach (1.7 miliona nowych współwyznawców rocznie) i Etiopii (pół miliona współwyznawców rocznie).

Afryka: Ok. 50% społeczeństwa w Namibii (1.196.832 wiernych) to luteranie. Jest to największy tego typu odsetek ludności w Afryce. Namibia jest także jedynym krajem pozaeuropejskim, w którym ewangelicy stanowią większość. Inne afrykańskie kraje z dużą liczbą wiernych to:

Etiopia: 7.886.595
Tanzania: 6.531.336
Madagaskar: 3.000.000
Nigeria: 2.321.000

Europa: Najwięcej wiernych skupia Ewangelicki Kościół w Niemczech (Evangelische Kirche in Deutschland, EKD). W 2014 roku liczył on sobie 23.356.096 wiernych. Do niedawna ewangelicyzm był religią państwową w krajach skandynawskich: w Szwecji - do 2000 roku, w Norwegii - do 21.05.2012. W Niemczech, Danii (4.400.754 wiernych), Finlandii (4.031.235 wiernych), Islandii (252.461 wiernych; 71.6% społeczeństwa) i Szwecji (6.300.000 wiernych) obowiązuje podatek kościelny. Kościół ewangelicki w Norwegii (3.837.463 wiernych) jest wpierany finansowo z budżetu państwa. Estonia i Łotwa to kraje, których mieszkańcy należeli pierwotnie do kościoła ewangelickiego, jednak ze względu na znaczącą laicyzację obu społeczeństw odsetek wiernych wynosi: 9.91% w Estonii (108.513 wiernych w 2011) oraz 34.2% w Łotwie (708.773 wiernych w 2011).

Azja: Najliczniejszą grupę luteran na tym kontynencie reprezentują członkowie 12 kościołów tradycji augsburskiej w Indonezji (5.812.489 wiernych w 2014). Diaspory są obecne m.in. w Chinach (43.512 członków), Indiach, Japonii (27.147 członków), Malezji (104.524 członków), Myanmarze (28.126 członków), czy Nepalu (941 wiernych).

Ameryka Północna: W jedynie dwóch stanach USA - w Północnej i Południowej Dakocie - większość mieszkańców to luteranie. W całych Stanach są oni zrzeszeni w kilka kościołów: 

- Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce (ELCA), liberalny, 3.765.362 członków, należy do niego 2.1% amerykańskiego społeczeństwa;
- Kościół Luterański Synodu Missouri (LCMS), konserwatywny, 2.097.258 członków.

Australia: 1.3% społeczeństwa wyznaje ewangelicyzm tradycji augsburskiej i jest zrzeszonych w konserwatywnym Kościele Luterańskim Australii (Lutheran Church of Australia, 70.000 członków w Australii i 1.130 w Nowej Zelandii).

Ameryka Łacińska i Karaiby: 85% luteran tego regionu zamieszkuje Brazylię, zwłaszcza jej północne stany Rio Grande de Sul i Santa Catarina. W Argentynie luteranizm pojawił się wraz z duńskimi, szwedzkimi i norweskimi imigrantami. Ich potomkowie żyją obecnie w Buenos Aires.

Podane statystyki dotyczą 142 kościołów z 98 krajów świata zrzeszonych w Światową Federację Luterańską (LWF), co stanowi ok. 98% wszystkich luteran.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz