niedziela, 8 stycznia 2017

Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli
Ten szwajcarski kaznodzieja i teolog urodził się 1 stycznia 1484 w Wildhaus (region Toggenburg). W 1506 wyświęcony na księdza po studiach teologicznych w Wiedniu i Bazylei, od 1516 głosił kazania w Einsiedeln a dwa lata potem – w Zurychu. Pod wpływem nauk ks. Marcina Lutra zawartych w 95 tezach, indywidualnego studiowania Biblii i własnych przemyśleń podjął od 1519 krytykę kultu świętych, koncepcji czyśćca, życia zakonnego a następnie władzy papieskiej, celibatu, pojmowania mszy jako ofiary. W 1523 wystąpił z Kościoła Powszechnego i rozpoczął organizację parafii protestanckiej w Zurychu. Zmodyfikował budowę (przebieg) zaproponowanej przez Doktora Lutra Mszy Niemieckiej w oparciu o swoje przemyślenia, dlatego też reformacja szwajcarska określana jest mianem ewangelicyzmu reformowanego. 

W 1524 roku Zwingli zanegował dogmat o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, interpretując ją czysto symbolicznie (memorializm), przez co popadł w konflikt z Lutrem. Tym samym zwrócił na nowo uwagę chrześcijan, że Wieczerza Pańska jest także wspólnotowym posiłkiem. W kazaniach w zurychskim kościele Grossmünster nawoływał do zniesienia mszy świętej, usunięcia z kościołów ołtarzy i obrazów, uznania Pisma Świętego za jedyne źródło wiary, a także postulował wprowadzenie języka narodowego do liturgii oraz sekularyzację majątków zakonnych, których bogactwa miały być przeznaczone na pomoc biednym i rozwój szkolnictwa. Największych zwolenników znalazł w Bazylei, Zurychu i Bernie. 19 kwietnia 1524 Zwingli poślubił 33-letnią wdowę Annę Reinhart, z którą żył jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

Huldrych Zwingli został pojmany podczas walki ze szwajcarskimi katolikami w trakcie bitwy pod Kappel. Przed śmiercią oferowano mu darowanie życia o ile przystąpi do spowiedzi. Kiedy odmówił, został zabity mieczem 11 października 1531. Następnie jego ciało zostało poćwiartowane i spalone.

Swoją naukę przedstawił w dziele „O prawdziwej i fałszywej religii" (1525). Jego spadkobiercą duchowym stał się Jan Kalwin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz