środa, 22 czerwca 2016

Luter tłumaczemPrzekładając zarówno Stary jak i Nowy Testament ksiądz Marcin Luter stał się twórcą biblizmów, czyli wyrazów lub związków frazeologicznych mających swoje korzenie w Piśmie Świętym, funkcjonujących do dziś w języku niemieckim, np.

das A Und O – Alfa i Omega, Początek i Koniec,
Wolf im Schafpelz – wilk w owczej skórze,
die Haare zu Bergen stehen – włosy dęba stają,
Alles hat seine Zeit – wszystko ma swój czas,
auf Herz und Nieren prüfen – przenikać serca i nerki,
Jugendsünden – grzechy młodości,
Hochmut kommt vor dem Fall – Pycha poprzedza upadek,
Der Mensch denkt und Gott lenkt! - Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki,
Das Land, wo Milch und Honig fließen – kraina mlekiem i miodem płynąca,
eine Hiobsbotschaft – wieść hiobowa,
Feigenblatt – listek figowy,
Nach mir die Sinflut – po mnie (choćby i) potop,
unter aller Kanone – poniżej wszelkiej krytyki,
Perlen vor die Säue werfen – rzucać perły między wieprze,
sich an die Brust schlagen – uderzyć się w pierś,
Mammon – mamona, pieniądz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz