piątek, 11 marca 2016

Edycja Weimarska


Edycja Weimarska (Weimarer Ausgabe) stanowi zbiór dzieł Doktora Marcina Lutra napisanych w języku (staro)niemieckim i łacińskim. Nierzadko zdarza się, że Autor miesza oba te języki w jednym zdaniu, np. „Naturae nostrae fides ist widder…” (WA 27, 123, 13). Heinz Schilling w swojej biografii Lutra pt. „Martin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs” (2014, 68) pisze, jako by sam Reformator przyznał się, iż nigdy nie opanował języka Cycerona w stopniu pozwalającym mu pisać literacko. Trudno zgodzić się z tą tezą, jako że łacińskie fragmenty Weimarany zawierają tekst poprawny gramatycznie ze zdaniami podrzędnie złożonymi. Luter, zwłaszcza w listach (WA BR), podejmuje polemikę na rozmaite tematy, posługując się bogatym zasobem słownictwa łacińskiego. Mniej lub bardziej oficjalny charakter korespondencji zależy od Adresata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz