czwartek, 11 lutego 2016

O książce
„Nie powinno się uważać drugiego za wiernego przyjaciela zanim nie zjadło się z nim korca [beczki] soli.”

Ten cytat przeszedł w różnorodnych wersjach do potocznej mowy. Czy wiadomo jednak, kto jest jego autorem? Ksiądz Marcin Luter! Ten niemiecki reformator znany jest bardziej jako teolog sprzeciwu aniżeli zwyczajny człowiek, celnie formułujący swoje myśli na temat otaczającej codzienności, przynajmniej jeśli chodzi o polskie wydawnictwa na jego temat.
W 2017 roku przypada Jubileusz 500-lecia Reformacji. Z tej okazji przygotowywanych jest wiele pozycji o historii kościoła ewangelickiego w Polsce i na świecie, wydarzeń kulturalnych i oświatowych o charakterze ekumenicznym. Brak jednak jakichkolwiek danych, jeśli chodzi o pojawienie się na polskim rynku wydawniczym zbioru aforyzmów i myśli Lutra. W Niemczech książki o wspomnianej tematyce wydaje się od dwóch stuleci, przybliżając tym samym sylwetkę Reformatora. Proponowana przeze mnie pozycja książkowa „Marcin Luter w cytatach“ wydaje się wypełniać lukę wydawniczą na ojczystym rynku.
Od kilku lat tłumaczę słowa księdza Marcina Lutra w oparciu o różnorodną bibliografię, przede wszystkim o oryginalne dzieła niemieckiego teologa, pochodzące z XVI wieku. W moim zamyśle „Marcin Luter w cytatach” (format B5) ma być zbiorem 60 cytatów zebranych na ok. 100 stronach, urozmaiconych moimi własnymi kolorowymi fotografiami. Myśli te nie mają w zamyśle polaryzować, pokazywać różnic doktrynalnych pomiędzy Kościołem Katolickim a Protestantyzmem. 500 lat po przybiciu 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze chrześcijanie na całym świecie myślą o pokoju i wzajemnym poszanowaniu różnic. 

W tym duchu przetłumaczone przeze mnie cytaty podzielone są na następujące kategorie: 
natura ludzka, 
dobre uczynki, 
kobieta, 
bliscy, 
grzech 
i Luter nieznany. 
Szczególnie bliska jest mi ostatnia kategoria, ukazująca niemieckiego teologa w sposób w pełni zaskakujący, jako autora powiedzeń, które powszechnie używamy na co dzień, jak: To pasuje jak pięść do oka; Myśli nie podlegają ocleniu, Dobre uczynki są bezimienne itd.
„Marcin Luter w cytatach” ma stać się swoistą platformą informacyjną i ekumeniczną. Dzięki aforyzmom niemieckiego reformatora chciałbym przybliżyć chrześcijanom różnych odłamów nadchodzący Jubileusz Reformacji. Wszyscy ludzie dobrej woli mają szansę bezpośredniego udziału w tworzeniu wyżej wymienionej pozycji książkowej. Trwają rozmowy z wybranymi wydawnictwami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Aby zapewnić odpowiedni nakład i wypromować książkę, potrzebne jest wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że choć trochę zdołałem Państwa zainteresować moim pomysłem. W razie jakichkolwiek pytań, chętnie służę pomocą. Gdyby zechcieli Państwo także finansowo uczestniczyć w wydaniu „Marcina Lutra w cytatach”, byłbym niezwykle wdzięczny. Szczególnie hojnych Darczyńców chciałbym wyróżnić imiennie na jednej z ostatnich stron książki. Kwoty z dopiskiem „książka 2017” proszę wysyłać na niżej podany numer konta. Już teraz serdecznie dziękuję za każde wsparcie!

Bank Millennium SA

Numer konta: 09 1160 2202 0000 0002 7233 9879

Właściciel konta: Elżbieta Ewa Basińska

Uprzejmie informuję, iż nie posiadam konta bankowego na terenie Rzeczpospolitej i dlatego podaję konto, którego Właścicielką jest moja Mama, Pani Elżbieta Ewa Basińska, a do którego mam wszelkie uprawnienia.
Nazywam się Kamil Basiński. Mam 32 lata. Od 4 lat mieszkam na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Należę do Towarzystwa zajmującego się historią Kościoła Ewangelickiego w Wirtembergii (Verein für württembergische Kirchengeschichte) z siedzibą w Stuttgarcie i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego o/Poznań. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz wydanej w 2014 „Kroniki Lubomierza“.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz